«Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек» жөнүндө суроолор жана жооптор

22.12.2017

Ата-энелер Кыргыз Республикасынын аймагындагы МЧББУда орун алууга электрондук кезекке каттоо үчүн бала жөнүндө зарыл болгон маалыматтарды киргизишет. Каттоодон өткөндөн кийин ата-энелер бош орун жөнүндө билдирүү алышат (электрондук дарекке жана/же мобилдик тиркеме аркылуу). Бош орундар жөнүндө билдирме электрондук дарекке келген күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде мектепке чейинки билим берүү уюмуна келишет жана мектепке чейинки билим берүү уюмунун талабы боюнча Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик стандартына жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык баланы топко киргизүү үчүн зарыл документтерди берет.

        Баланын кезектеги статусун balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестринде баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн номери же каттоо номери аркылуу текшерүүгө болот.

      Бала бакчаларда бош орундар түзүлгөн учурда система бөлүштүрүүнү ишке ашырат. Мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү уюмунда топторду комплекттөө топторду толтуруунун чегине жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык жүргүзүлөт:

 • I кенже топ (2 жаштан 3 жашка чейин) - 25 балага чейин;
 • II кенже топ (3 жаштан 4 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • орто топ (4 жаштан 5 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • улуу топ (5 жаштан 6 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • даярдоочу топ (6 жаштан 7 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • балдарды мектепке даярдоочу класстар (6 жаштан 7 жашка чейин) 30 балага чейин.

       Ар кандай топтордо орундардын саны ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан кезекке биринчилерден болуп турган жарандар орунду кийинчерээк алышы мүмкүн. Эгерде кезекте кенже топко талапкер турса, бирок бош орун орто топто болуп калса, кезектеги тийиштүү курактагы бала кабыл алынат. Ар бир курактык топтогу бардык орундар кезек боюнча бөлүштүрүлөт. Балдар өсүшөт, яслиге бара турган бала бир жылдан кийин курагы боюнча кенже топко туура келип калат.

     Андан тышкары, Кыргыз Республикасында мыйзам менен белгиленген жеңилдик берилген жарандардын категориялары бар. Бардык балдар бир кезекте турушат, бирок мыйзам боюнча биринчи бош орундарды “жеңилдик берилген” жарандар алышат, ал эми калган балдар кезектин жалпы тартиби боюнча кете берет. Жеңилдиктерге байланыштуу кезек хронологиялык тартиптен айырмаланат. Жеңилдиктерди алуучу балдар жөнөкөй балдар сыяктуу эле ар кандай куракта болушат, демек, система жеңилдик алуучуларды ылайыктуу курагы боюнча топторго биринчи кабыл алат.

        Жеңилдиктерди алуучу балдар бул:

 • көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары (5 жана андан ашык балдары бар);
 • ата-энеси I жана II топтогу майып болгон балдар;
 • жетим жана жарым жетим балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдар;
 • согуштук окуялардын катышуучуларынын балдары (2002-жылкы аксы окуяларынын, 2010-жылдын апрель окуяларынын катышуучуларынын жана курман болгондордун);
 • камкордукта болгон балдар;
 • аскер кызматчылардын балдары;
 • Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган жеңилдик алуучулардын башка категориядагы жарандары.

       Арыз ээси кезекти тездетүү процессине эч кандай таасирин тийгизе албайт. Каттоо акысыз жүргүзүлөт, системадан билдирме келген учурда жана баланы мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алуу үчүн тийиштүү документтер берилген учурда бала мектепке чейинки билим берүү уюмуна акысыз кабыл алынат.

       “Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек” билим берүү тутумунун ачык-айкындыгын өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын заманбап санариптик платформасын жакшыртууга өбөлгө түзөт.