«Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек» долбоору жөнүндө

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

“Мектепке чейинки билим берүү уюмуна (МЧББУ) электрондук кезек” - бул бала жөнүндө маалыматтарды камтыган, коррупциялык схемаларды болтурбоого жардам берүүчү электрондук маалыматтар базасы.

Мектепке чейинки билим берүү уюмуна кезек деген эмне?

“Мектепке чейинки билим берүү уюмуна (МЧББУ) электрондук кезек” - бул бала жөнүндө маалыматтарды камтыган, коррупциялык схемаларды болтурбоого жардам берүүчү электрондук маалыматтар базасы. Бул акылдуу система балдардын кезектеги жүрүшүнүн бардык өзгөчөлүктөрүн алдын алат. Бул акысыз программалык продукт мамлекеттик билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү ишке ашыруучу программа.

МЧББУна электрондук кезекти киргизүүнүн максаты:

 • ар бир баланын мектепке чейинки билим берүү уюмунда мектепке чейинки билим алууга бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо;
 • мектепке чейинки билим берүү уюмундагы балдардын топторун комплектөөдөгү коррупциялык схемаларды жоюу;
 • жеңилдиктерге ээ жарандардын топторун социалдык жактан колдоо;
 • мектепке чейинки билим берүү уюмунда балдардын топторун комплектөө процессинде жеке жана юридикалык жактардын укуктарын жана милдеттерин аныктоо;
 • МЧББУна балдарды кабыл алуу, чыгаруу, ордун сактоо процессин жүзөгө ашырууну жөнгө салуу.

 

“Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек” долбоорун ишке киргизүү менен Кыргыз Республикасынын 6 айдан 7 жашка чейинки ар бир жаранында мектепке чейинки билим алуу үчүн balabakcha.edu.gov.kg  Бирдиктүү электрондук реестринде катталуу мүмкүнчүлүгү пайда болот.

Баланы электрондук кезекке коюунун тартиби

Арыз ээси (баланын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлү) арыздын төмөнкү бөлүмдөрүн толтурат:

 • бала жөнүндө маалымат, арыз ээси жөнүндө маалымат, байланыш маалыматы, кошумча маалымат, жеңилдиктер жөнүндө маалымат (фотокөчүрмө, скан көчүрмө ж.б.у.с) тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү менен тастыкталууга тийиш);
 • каалаган мектепке чейинки билим берүү уюмун тандоо;

 

Ата-энелер Кыргыз Республикасынын аймагындагы МЧББУда орун алууга электрондук кезекке каттоо үчүн бала жөнүндө зарыл болгон маалыматтарды киргизишет. Каттоодон өткөндөн кийин ата-энелер бош орун жөнүндө билдирүү алышат (электрондук дарекке жана/же мобилдик тиркеме аркылуу). Бош орундар жөнүндө билдирме электрондук дарекке келген күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде мектепке чейинки билим берүү уюмуна келишет жана мектепке чейинки билим берүү уюмунун талабы боюнча Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик стандартына жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык баланы топко киргизүү үчүн зарыл документтерди берет.

 

Баланын кезектеги статусун balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестринде баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн номери же каттоо номери аркылуу текшерүүгө болот.

 

Бала бакчаларда бош орундар түзүлгөн учурда система бөлүштүрүүнү ишке ашырат. Мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү уюмунда топторду комплекттөө топторду толтуруунун чегине жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык жүргүзүлөт:

 

 • I кенже топ (2 жаштан 3 жашка чейин) - 25 балага чейин;
 • II кенже топ (3 жаштан 4 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • орто топ (4 жаштан 5 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • улуу топ (5 жаштан 6 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • даярдоочу топ (6 жаштан 7 жашка чейин) - 30 балага чейин;
 • балдарды мектепке даярдоочу класстар (6 жаштан 7 жашка чейин) 30 балага чейин.

 

Ар кандай топтордо орундардын саны ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан кезекке биринчилерден болуп турган жарандар орунду кийинчерээк алышы мүмкүн. Эгерде кезекте кенже топко талапкер турса, бирок бош орун орто топто болуп калса, кезектеги тийиштүү курактагы бала кабыл алынат. Ар бир курактык топтогу бардык орундар кезек боюнча бөлүштүрүлөт. Балдар өсүшөт, яслиге бара турган бала бир жылдан кийин курагы боюнча кенже топко туура келип калат.

 

Андан тышкары, Кыргыз Республикасында мыйзам менен белгиленген жеңилдик берилген жарандардын категориялары бар. Бардык балдар бир кезекте турушат, бирок мыйзам боюнча биринчи бош орундарды “жеңилдик берилген” жарандар алышат, ал эми калган балдар кезектин жалпы тартиби боюнча кете берет. Жеңилдиктерге байланыштуу кезек хронологиялык тартиптен айырмаланат. Жеңилдиктерди алуучу балдар жөнөкөй балдар сыяктуу эле ар кандай куракта болушат, демек, система жеңилдик алуучуларды ылайыктуу курагы боюнча топторго биринчи кабыл алат.

Жеңилдиктерди алуучу балдар:

 • жетим жана жарым жетим балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдар;
 • ата-энеси I жана II топтогу майып болгон балдар;
 • көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары (5 жана андан ашык балдары бар);
 • согуштук окуялардын катышуучуларынын балдары (2002-жылкы аксы окуяларынын, 2010-жылдын апрель/июнь окуяларынын катышуучуларынын жана курман болгондордун);
 • Чернобыл АЭСдегы апааттын айынан майып болуп калган жана нур оорусуна чалдыккан жана ооруган, 1896-1987-жылдардагы апааттын кесепетин курман болгон майыптардын жана курман болгон катышуучулардын балдары;
 • Чернобылдагы кырсыктын натыйжасында нурланууга дуушар болгон ата-энелердин генетикалык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында тукум куума ооруларга чалдыктан биринчи жана эки кийинки муундардын балдары;
 • Аскер кызматынын милдеттерин өтөөдө курман болгон аскер кызматчыларынын балдары;
 • Кызматтык милдеттенмелерди жана кызматтык парзын аткаруу менен байланыштуу курман болгон, ошондой эле кызмат өтөө учурунда алган жаракатынын, мертинүүсүнүн, оорусунун айынан кызматтан бошогондон кийин каза болгон ички иштер кызматкерлеринин үй-бүлөсүнүн балдары.

Арыз ээси кезекти тездетүү процессине эч кандай таасирин тийгизе албайт. Каттоо акысыз жүргүзүлөт, системадан билдирме келген учурда жана баланы мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алуу үчүн тийиштүү документтер берилген учурда бала мектепке чейинки билим берүү уюмуна акысыз кабыл алынат.

 

“Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек” билим берүү тутумунун ачык-айкындыгын өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын заманбап санариптик платформасын жакшыртууга өбөлгө түзөт.