Топторду комлектөө боюнча мониторингди жана баалоону ким жүргүзөт?
Райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү/башкармалыктары балдарды кабыл алуу жана чыгаруу боюнча тиешелүү документтерди текшеришет, Бирдиктүү электрондук реестрге ылайык мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдардын санын тиешелүү маалыматтардын банкы менен салыштырышат.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлеринин балдары кандай артыкчылыктарга ээ?

Эч кандай артыкчылытарга ээ эмес, эгерде “жеңилдик берилген” жарандардын категориясына кирбесе.

Эгерде мүмкүн болсо, кантип?

Тиешелүү тилди тандайт (кыргыз, орус, англис), андан кийин “резидент эмес” талаасын тандайт жана Кыргыз Республикасынын жарандарына берилген үлгү боюнча каттоодон өтөт.

Баланы МЧББ уюмунан чыгаруу тартиби кандай жүргүзүлөт?

МЧББ уюмунан баланы чыгаруу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт: - баланын ата-энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) арызы боюнча; - мектепке чейинки билим берүү уюмунда баланын тарбиялануусуна тоскоол болуучу баланын оруусу жөнүндө дарыгердин корутундусу болгондо (ГПМПК, ВКК); - баланын өнүгүсүүнүн абалы жөнүндө медициналык көрсөткүчтөрдүн негизинде мектепке чейинки билим берүү уюмунда андан ары тарбиялануусунда өзүнүн ден соолугуна же курчап турган балдардын ден соолугуна зыян келтирүү коркунучу туулган учурда; - баланын 1-класска өткөнүнө байланыштуу; - МЧББУна 60 календарлык күндүн ичинде жүйөлүү себепсиз келбесе жана ата-энеси тарабынан баланын бала бакчага убактылуу келбей тургандыгы жөнүндө билдирүү болбосо, медициналык документтер берилбеген учурларда.

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тизмесин кайсы жактан алса болот?

Бала бакчалардын тизмеси balabakcha.edu.gov.kg сайтында ачык түрдө жеткиликтүү.

Мектепке чейинки билим берүү уюмунан баланын чыгуусу ким тарабынан таризделет?
Баланы мектепке чейинки билим берүү уюмунан чыгаруу педагогдордун арызынын негизинде бала бакчанын директорунун буйругу менен таризделет.
Баланы электрондук кезекке коюунун тартиби кандай?

Ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр):

- Кыргыз Республикасынын аймагындагы МЧББУда орун алууга электрондук кезекке каттоо үчүн бала жөнүндө зарыл болгон маалыматтарды киргизишет;

- каттоодон өткөндөн кийин ата-энелер бош орун жөнүндө билдирүү алышат (электрондук дарекке);

- баланын кезектеги статусун Бирдиктүү электрондук реестринде баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн номери же каттоо номери аркылуу текшерүүгө болот;

- бош орундар жөнүндө билдирме электрондук дарекке келген күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде мектепке чейинки билим берүү уюмуна келишет;

- мектепке чейинки билим берүү уюмунун талабы боюнча Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик стандартына жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык баланы топко киргизүү үчүн зарыл документтерди берет.

Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек (МЧББУ) деген эмне?

Электрондук кезек - бул бала бакчага орун менен камсыз кылуу үчүн бала жөнүндө маалыматтарды камтыган электрондук маалымат базасы болуп саналат. Бул электрондук кезек коррупциялык схемаларды болтурбоого жардам берүүчү электрондук маалыматтар базасы, анткени бул акылдуу система балдардын кезектеги жүрүшүнүн бардык өзгөчөлүктөрүн алдын алат.

Кайталанма катталуудан корголгонбу? Эгерде бар болсо кандай?

Система бир бала жөнүндө маалыматты кайталап киргизүүгө жол бербейт.

Ата-энелерде бала бакчаны тандап алуу мүмкүнчүлүгү барбы?

Ооба. Ата-энелерде бала бакчаны тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар.

Баланын бала бакчага кабыл алынгандыгы тууралуу кантип билсе болот?
Каттоодон өткөндөн кийин ата-энелер бош орун жөнүндө билдирүү алышат (электрондук дарекке).
Балдардын ата-энелери, педагогдор жана МЧББУнун администрациясынын ортосундагы келип чыккан талаш маселелерди ким чечет?
Балдардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү), педагогдор жана МЧББУнун администрациясынын ортосундагы келип чыккан талаш маселелер райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү/башкармалыктары тарабынан Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын жана “Мектепке чейинки билим берүү уюмундагы балдардын топторун электрондук комплектөө” боюнча Регламентке ылайык чечилет.
Колдонуучуларга кабыл алынган балдардын тизмеси жеткиликтүүбү?
Ооба, электрондук кезектин сайтында мындай маалымат жеткиликтүү.
Канча убакыттын ичинде бала мектепке чейинки билим берүу уюмуна кабыл алынат?

Канча убакыттын ичинде бала кабыл алынаарын билүү мүмкүн эмес, анткени ар кандай топтордо орундардын саны ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан биринчи кезекке турган жарандар орунду кийинчерээк алышы мүмкүн. Ар кандай топтордо орундардын саны ар кандай болушу мүмкүн, ошондуктан кезекке биринчилерден болуп турган жарандар орунду алышы мүмкүн. Ар бир курактык топтогу орундар кезек боюнча бөлүштүрүлөт. Балдар өсүшөт, яслиге кирбей калган бала бир жылдан кийин курагы боюнча кенже топко туура келип калат. Бардык балдар бир кезекте турушат, бирок мыйзам боюнча биринчи болуп орундарды “жеңилдик берилген” жарандар алышат, калган балдар жалпы кезек тартибинде. Жеңилдиктерге байланыштуу кезек хронологиялык тартиптен айырмаланат. Жеңилдиктерди алуучу балдар жөнөкөй балдар сыяктуу эле ар кандай куракта болушат, демек, система жеңилдик алуучуларды ылайыктуу курагы боюнча топторго биринчи кабыл алат.

МЧББУна электрондук кезекти киргизүүнүн максаты эмнеде?

- ар бир баланын мектепке чейинки билим берүү уюмунда мектепке чейинки билим алууга бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо;

- мектепке чейинки билим берүү уюмундагы балдардын топторун комплектөөдөгү коррупциялык схемаларды жоюу;

- жеңилдиктерге ээ жарандардын топторун социалдык жактан колдоо;

- МЧББУна балдарды кабыл алуу, чыгаруу, ордун сактоо процессин жүзөгө ашырууну жөнгө салуу.

Бош орун жөнүндө билдирме келгенден кийин бала бакчага кабыл алуу үчүн канча убакыттын ичинде тиешелүү документтерди берүү зарыл?
Эгерде арыз берүүчү бош орун жөнүндө билдирме электрондук дарекке келген күндөн тартып 15 жумуш күндүн ичинде мектепке чейинки билим берүү уюмуна Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик стандартына жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык тиешелүү документтерди бербесе Арыз берүүчүнүн орду электрондук кезектен жокко чыгарылат.
“Арыз ээси” деген ким?

Арыз эсси – арыз ээси бул МЧББУна орун камсыз кылуу жөнүндө кайрылган 0 жаштан 7 жашка чейинки баланын ата-энеси (мыйзамдуу өкүлү).

Электрондук кезекте чет өлкөлөрдүн жарандары катталса болобу?

Ооба.

Электрондук кезектин мобилдик тиркемеси барбы?

Тиркемени balabakcha.edu.gov kg сайтынан же Play Marketтен жүктөп алууга болот.

Баласы болбогон, бирок жөн эле куру тамаша үчүн катталып жаткан адамдар кантип иргелет?
Адистер тарабынан модерациялангандан кийин маалыматтар маалыматтар базасына киргизилет, ошондуктан мындай учурлар жокко чыгарылат.
Топторду электрондук комплектөөгө кантип катышууга болот?

Электрондук кезекке туруу үчүн 6 айдан жаштан 7 жашка чейинки баланы balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестринде каттоо зарыл.

Пайдалануучунун колдонмосу барбы?

Ооба, https://drive.google.com/file/d/1fRs3Ukv76WTmbwVyPLHF7cBntkhlo5pF/view.

Баланы мектепке чейинки билим берүү уюмуна каттоо үчүн кандай документтер талап кылынат?

Баланы мектепке чейинки билим берүү уюмуна каттоо үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

- № 26/У, № 063/У медициналык фомалар;

- каттоо учурундагы баланын ден соолугунун абалы жөнүндө маалымкат;

- баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

- атасынын же энесинин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) паспортунун көчүрмөсү;

- Республикалык жана Шаардык психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссиянын коррекциялоочу окутууну аяктагандыгына байланыштуу МЧББУнун жалпы өнүктүрүүчү тобуна которуу жөнүндө корутундусу.

Заявканын статустарын кантип тушунсо болот?

“Өтүнмөнү жактыргандан кийин анын мөөнөтүнүн бүтүшү” – бул статус ата-эне МЧББУ бош орун жөнүндө электрондук дарекке билдирме келгенден кийин, 15 календарлык күн өткөндөн кийин баланын тиешелүү документтерин бала бакчага бербегендиктен өтүнмө жокко чыгарылды дегенди түшүндүрөт.

“Себептерин көрсөтүү менен директор тарабынан кабыл алынбагандыгы” – бул статус МЧББУ директору тарабынан документтерди тиешелүү түрдө текшергенден кийин төмөнкү себептерден улам кабыл албай коюусу дегенди билдирет:

  1. Ата-эне жөнүндө маалымат туура эмес толтурулган (паспорттогу маалыматтарды, паспорттун скан көчүрмөсү/сүрөтү киргизилген маалыматтар менен дал келбейт ж.б.);
  2. Бала жөнүндө маалыматтар туура эмес киргизилген (туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы же номери, күбөлүктүн скан көчүрмөсү/сүрөтү киргизилген маалыматтар менен дал келбейт ж.б.у.с.);
  3. Жеңилдиктер жөнүндө документтердеги маалыматтар туура эмес киргизилген: мисалы, “жеңилдиккке ээ эмес” деген талааны тандап алуу менен жеңилдик жөнүндө документ тиркелди; жеңилдик болгон учурда – жеңилдиктер жөнүндө маалыматтар туура эмес киргизилген (документтин сериясы жана номери туура эмес киргизлген).

Директор жазган бардык комментарийлер автоматтык түрдө ата-энелердин электрондук дарегине жиберилет.

“Кароону күтүүдө” – бул статус бала бакчада учурда орун жок дегенди түшүндүрөт, тиешелүү түрдө Сиздин өтүнмөңүз бала бакчага келип түшө элек жана электрондук дарегиңизге билдирменин келүүсүн күтүү зарыл.

“Буйруксуз жана өтүнмөсүз катталган өтүнмө” – бул статус катталган өтүнмө туура толтурулган, директор аны “кабыл алган” жана система ата-энеге бала бакчага тиешелүү документтерди берүү үчүн 15 календарлык күн берди, бирок бала кабыл алына элек дегенди түшүндүрөт.

“Буйрук жана өтүнмө менен кабыл алынган” – бул статус ата-эне 15 календарлык күндүн ичинде бардык тиешелүү документтерди тапшырды жана директор баланы бала бакчага кабыл алды дегенди билдирет.

“Тарбиялануучулар, анын ичинде маалыматтары БББМС алынган балдар” – бул Сиздин бала бакчада тарбияланып жаткан балдар.

“Ар кандай себептер менен бала бакчадан чыгаруу” – бул статус баланын бала бакчадан ар кандай себептер менен чыгарылгандыгын (башка жерге көчүү, ооруп калгандыгына байланыштуу, өз каалоосу менен ж.б.) түшүндүрөт.

“Мектепке чейинки билим берүүнү аяктагандар” – бул статус бала мектепке чейинки билим берүү уюмун аяктап, мектепке барды дегенди билдирет.

Система тарабынан бала бакча кантип тандалат?
Бала бакчаны ата-энелер өзүлөрү тандашат.
Баланы бала бакчага киргизүү үчүн кандай жеңилдиктер бар?

“Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек” системасы программдык деңгээлде МЧББУна электрондук кезекте мыйзамдарда белгиленген төмөнкү жеңилдик алуучу жарандардын категорияларынын артыкчылыгын камсыздайт:

- көп балалуу үй-бүлөлөрдүн балдары (5 жана андан ашык балдары бар);

- ата-энеси I жана II топтогу майып болгон балдар; - жетим жана жарым жетим балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган балдар;

- согуштук окуялардын катышуучуларынын балдары (2002-жылкы аксы окуяларынын, 2010-жылдын апрель окуяларынын катышуучуларынын жана курман болгондордун);

- камкордукта болгон балдар;

- аскер кызматчылардын балдары;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган жеңилдик алуучулардын башка категориядагы жарандары.

Балдарды кабыл алуу жана чыгаруу боюнча документтерди ким текшерет?

Мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору.

• balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестрдин маалыматтарына ылайык Мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдардын топторун түзөт жана комплекттейт;

• Квартал сайын МЧББУнун буйругу менен МЧББУнан төмөнкү учурларда балдарды чыгарат:

МЧББУна 2 айдан ашык убакыт себепсиз келбесе, ата-энелер (мыйзамдуу өкүлдөр) тарабынан МЧББУ менен түзүлгөн келишимде жазылган милдеттенмелер аткарылбаган учурларда;

Каттоо номери деген эмне?

Каттоо номери – Бирдиктүү электрондук реестринде (БЭР) арыз берүүдөгү ыйгарылуучу номер.

Экинчи жана бир нече заявканы кантип кошсо болот?

1. В личном кабинете родителя выбираете опцию «добавить заявку», затем откроется новое поле.

2. В открывшемся новом поле заполняете все необходимые данные: ФИО, пол ребенка, дата рождения, серия свидетельства о рождении, номер свидетельства о рождении, скан/фотография свидетельства о рождении, орган выдавший свидетельство о рождении, дата выдачи свидетельства, кем вы приходитесь ребенку, регион проживания, район проживания, организация (детский сад). Нажимаете кнопку «Далее».

3.  Затем откроется новое окно.

  1. В случае, наличия льготы выбирает тип льготы, заполняете серию и номер документа, дату выдачи и прикрепляете скан/фотография документа.
  2. Если нет льготы, то выбираете тип льготы «нет льготы».

Далее нажимаете кнопку «Подать заявку».

Баланын электорндук кезектеги статусун кантип байкоо мүмкүн?

Баланын кезектеги статусун balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестринде баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүнүн номери же каттоо номери аркылуу текшерүүгө болот.

Система тарабынан бала бакча кантип тандалат?
Бала бакчаны ата-энелер өзүлөрү тандашат.
Мамлекеттик бала бакчаларда балдардын саны кандай болот?

Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик стандартына жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык бала бакчанын долбоордук кубаттулугуна жараша.

Каттоо номерин кантип алса болот?
Электрондук кезекке туруу жана каттоо номерин алуу үчүн 0 жаштан 7 жашка чейинки баланы balabakcha.edu.gov.kg Бирдиктүү электрондук реестринде каттоо зарыл.
Электрондук кезек системасында жеңилдикке ээ жарандардын категориясынын артыкчылыгы кантип аныкталат?

Мыйзамдардын негизинде жеңилдикке ээ жарандардын категориясынын артыкчылыгы мектепке чейинки билим берүү уюмдарына электрондук кезекте “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы балдардын топторун электрондук комплектөө” системасы менен Арыз ээси электрондук арыз берүү учурунда миллисекунда менен аныкталат.

Катталуу үчүн кандай маалыматтарды киргизүү зарыл?

Баланы электрондук кезекке коюунун тартиби: Арыз берүүчү арыздын төмөнкү бөлүмдөрдүн толтурат: - Бала жөнүндө маалымат; - Арыз берүүчү жөнүндө маалымат; - Байланыш маалыматтары; - Кошумча маалыматтар; - Жеңилдиктер жөнүндө маалымат (фотокөчүрмө, скан көчүрмө ж.б.у.с) тиешелүү документтердин көчүрмөлөрү менен тастыкталууга тийиш); - Каалаган мектепке чейинки билим берүү уюмун тандоо.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧЕРЕДИ В ДОО

http://kabinet.balabakcha.edu.gov.kg/queue-amount-info

Топторду комплектөө тартиби эмнеге таянат?
Мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү уюмунда топторду комплекттөө топторду толтуруунун чегине, Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" Мамлекеттик билим берүү стандарты жана санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык жүргүзүлөт.
Сайттын колдонуучуларына кабыл алуу боюнча отчеттордун кандай формасы жеткиликтүү?
Колдонуучулар жалпы картинаны көрө алышат: бала бакчанын толтурулушу, балдардын саны, бош орундардын саны.
Баланы канча жаштан баштап каттоо зарыл?

Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар болсо - 6 айга толгон кийин.

Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек сайтынын аталышы кандай?
Сайттын аталышы - balabakcha.edu.gov.kg
Мектепке чейинки билим берүү уюмундагы балдардын тобун комплектөө процессинин катышуучусу ким?

Мектепке чейинки билим берүү уюмундагы балдардын тобун комплектөө процессинин катышуучулары төмөнкүлөр:

- Райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү/башкармалыктары;

- Мектепке чейинки билим берүү уюмдары;

- Балдардын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) же камкорчулар.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери балдарын каттаса болобу?

Ооба, болот.

Жооп ала алган жоксузбу? Биз менен байланышыңыз!

Бизге жазыңыз

Суроо бериңиз