Кыргыз Республикасында мыйзам менен белгиленген жеңилдик берилген жарандардын категориялары бар
Бош орун жөнүндө билдирме келгенден кийин бала бакчага кабыл алуу үчүн канча убакыттын ичинде тиешелүү документтерди берүү зарыл
Бала бакчаларда бош орундар түзүлгөн учурда система бөлүштүрүүнү ишке ашырат
Баланын статусун текшерүү
Баланы мектепке чейинки билим берүү уюмунан чыгаруу кандай тартипте жүргүзүлөт?
Электрондук кезектин порталына кириниз!
Мектепке чейинки билим берүү уюмуна электрондук кезек – адилеттүү, ачык айкын, жөнөкөй!
Электрондук кезектин порталына кириниз!
Балага кезек тезирээк жетүү үчүн канча акча берүү зарыл?
Бала мектепке чейинки билим берүү уюмуна барбаса кайсы учурларда анын орду сакталат?
Электрондук кезектин системасы кантип иштейт?
Электрондук кезекте льготалар кантип иштейт?