Кыргыз Республикасында мыйзам менен белгиленген жеңилдик берилген жарандардын категориялары бар