Бош орун жөнүндө билдирме келгенден кийин бала бакчага кабыл алуу үчүн канча убакыттын ичинде тиешелүү документтерди берүү зарыл